PRODUCTEN  AANBIEDINGEN  CONTACT
Disclaimer
Vitalex Reform & Kruidenmarkt
08 januari 2007

Copyright
Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze internetsite, te weten alle teksten, afbeeldingen, software, of informatie in andere vorm, komen toe aan Vitalex Reform & Kruidenmarkt, gevestigd aan de Lakemondestraat 6 te Randwijk, hierna in het vervolg aangeduid met 'Vitalex Reform & Kruidenmarkt'. Informatie op deze internetsite, ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten, afbeeldingen, of software, mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd, of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Vitalex Reform & Kruidenmarkt.

De Vitalex Reform & Kruidenmarkt internetsite
Vitalex Reform & Kruidenmarkt stelt het op prijs dat u geïnteresseerd bent in onze producten en een bezoek brengt aan onze internetsite. Hoewel de informatie op deze site permanent zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn wijzigingen in modellen, uitvoeringen, technische specificaties, afbeeldingen, of andere informatie op deze site te allen tijde voorbehouden. Aan de inhoud van de internetsite kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Virussen en veiligheid
Deze internetsite wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-)virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden. Deze internetsite kan tevens links bevatten naar andere sites. Vitalex Reform & Kruidenmarkt is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.

Databescherming
Vitalex Reform & Kruidenmarkt die respecteert de privacy van elke bezoeker aan deze site. Hierna wordt beschreven hoe Vitalex Reform & Kruidenmarkt gegevens verzamelt en hoe die gegevens gebruikt worden: Vitalex Reform & Kruidenmarkt verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een bestelformulier, of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker Vitalex Reform & Kruidenmarkt die toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan. Vitalex Reform & Kruidenmarkt verzekert elke bezoeker met de grootste zorgvuldigheid om te gaan met persoonlijke gegevens conform de geldende wettelijke bepalingen en zal deze gegevens niet verstrekken aan derden.

Door Vitalex Reform & Kruidenmarkt verzonden e-mail

Door Vitalex Reform & Kruidenmarkt verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Het vermenigvuldigen, openbaar maken, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Vitalex Reform & Kruidenmarkt staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail, of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.